اب وهوای ترکیه

ترکیه دارای اب  و هوای متفاوتی می باشد بطوریکه در فصل زمستان در بعضی شهرها هوا افتابی و در برخی سرمای  زیر صفر است

 در شهرهای ساحلی ترکیه  دریای سیاه اب و هوای بارانی و مرطوب بطوریکه ریزش باران در این منطقه سه برابرمیانکین ملی است

شهرهایی مانند انتالیا و الانیا که در قسمت دریای مدیترانه واقع شده اند اب و هوای گرم و مرطوبی دارند با زمستان های کوتاه وتابستان های شرجی و گرم و زیبا

شهر استانبول نیز با هوای سرد و مرطوب  در قسمت دریای مرمره قرار دارد که از طریق بل به دو قسمت اروبایی و اسیایی تقسیم میشود

There are no comments yet.

Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *