نکاتی برای مسافران

ویزا

دارندگان پاسپورت ایرانی نیاز به اخذ ویزا نداشته ودر هنگام ورود با و مهر زدن  گذرنامه و مهور کردن آن  به مهر ورود اجازه اقامت تا ۹۰ روز به دارنده گذرنامه داده میشود.

ارز

هیچگونه محدودیتی برای ورود ارز به کشور وجود ندارد. درصورت بهمراه داشتن ارز بیش از ۱۰۰۰۰ دلار توصیه میشود در زمان ورود به مامورین گمرک اظهار گردد.

مقررات گمرکی

ورود وخروج کالاهای همراه مسافر به میزان متعارف محدودیتی نداشته ولی توصیه میشود از ورود هرگونه داروی خواب آور ویا کدئین دار بدون داشتن نسخه پزشک خودداری شود. ضمنا حداکثر ۲۰۰ نخ سیگار و ۵۰ گرم توتون تنباکوی جویدنی یا ۲۰۰ گرم تنباکوی معمولی را میتوانید با خود وارد ترکیه نمائید. هرگونه کالا با ارزش بیش از ۱۵۰۰۰ دلار در زمان ورود بایستی اظهار تا در گذرنامه درج گرددتا درزمان خروج مشکلی پیش نیاید. ورود مواد مخدربه هرمیزان به کشور ممنوع ومجازات های سنگینی بهمراه خواهد داشت . خروج عتیقه جات از ترکیه ممنوع است. خروج یک تخته فرش با ارائه فاکتورخرید آزاد میباشد.

مخابرات

تلفن های همراه در زمان ورود در صورتیکه رومینگ آن فعال باشد با همان شماره کشوراصلی قابل استفاده میباشد اما هزینه مکالمات با آن بسیار زیاداست. سیم کارت های ترکیه فقط در گوشی هائی فعال است که آن گوشی در ترکیه فعال یا رجیستر شده باشد. لذا در زمان ورود میتوانید با پرداخت مبلغ ۵۰ لیر نسبت به رجیستر گوشی خود در ترکیه از طریق شرکت ترک سل و یا آ و آ

اقدام ودرزمان خروج مجددا درخواست ابطال آن را نمائید. سیم کارت ترکیه ارزان ودر حدود۲۰ لیره میباشد. درصورتیکه مایل به رجیستر گوشی خود نباشید توصیه میشود یک گوشی ساده وارزان قیمت ( حتی دست دوم) درترکیه خریداری واز آن در هنگام اقامت استفاده نمائید.

بازپرداخت مالیات

شما میتوانید با مالیات اجناسی را که در ترکیه خریداری وبا خودازکشور خارج میکنید با ارائه فاکتور وتائید فروشنده که عبارت برگشت مالیات روی آن درج شده باشد وکد مالیاتی فروشنده نیز مشخص باشدحد اکثرتا ۳ماه با ارائه به مامورین گمرک دریافت نمائید