مراحل خرید خانه درترکیه

مراحل خرید خانه در ترکیه

اگر شما تصمیم به خرید ملک یا خانه در ترکیه را دارید به شما توصیه میکنیم که قبل از هر اقدامی حتما یک سفر کوتاه به شهر مورد نظر و بازدید از املاک و شهر را داشته باشید. همکاران ما در شرکت ماکسیموس مفتخرند تا برنامه ی تور بازدید از ملک و شهر را برای شما تنظیم کند که شامل ترانسفر شما از فرودگاه تا محل اقامت شما ( هتل و یا ملک اجاره ای )، بازدید از ملک و یا املاک مورد نظر و یک تور شهری را در اختیار شما بگذارند تا بتوانید با کشور دومتان برای زندگی آشنایی پیدا کنید.

در صورت تصمیم سفر خود را به ما واگذار کنید.

قولنامه یا قرارداد فروش

در صورت تصمیم به خرید ملک ، ما قرار داد فروش را آماده خواهیم کرد. قرارداد فروش مانند قرارداد خرید ملک در ایران شامل نام وآدرس خریدار، نام وآدرس فروشنده، مشخصات ثبتی ، شماره ومحل ملک ،اطلاعات مالکیت و همچنین شرایط مورد توافق ازقبیل نحوه پرداخت بهای ملک ووسائل ومتعلقات موجود می باشد. این قرارداد در ۳ نسخه  تنظیم وتوسط خریدار وفرشنده وشرکت ماکسیموس امضا خواهد شد. مسئولیت اسناد مالکیت واحراز مالکیت فروشنده بر ملک وکنترل کلیه اسناد به عهده شرکت ما  می باشد.

پرداختها

هنگام امضای قرارداد فروش، خریدار مبلغی را که با فروشنده توافق میکند به عنوان پیش پرداخت به فروشنده میدهد و متعهد میگردد مبلغ مورد معامله را درزمان توافق شده که در قرارداد ذکر شده است را به فروشنده پرداخت نماید. معمولا مبلغی به عنوان جریمه درزمان انصراف از انجام معامله هر طرف فرارداد تعیین وذکر میشود. تنها گذرنامه خریدار موردنیاز بوده وطبق وکالتنامه محضری خریدار به شرکت ما وکالت میدهد که انتقال سند بنام خریدار را بهمراه انتقال اسناد برق آب گاز تلفن انجام دهد. شما ممکن است به باز کردن یک حساب بانکی در ترکیه نیاز داشته باشید. هر فرد می تواند یک حساب بانکی در ترکیه باز کند. شما فقط نیاز به یک مدرک از کشور خود از قبیل، قبض (برق، آب، اینترنت، و غیره )دارید که در آن نام و آدرس خانه خود را در این قبوض نوشته شده باشد. در غیراینصورت پس از انتقال یکی ازقبوض فوق مربوط به ملکی که در ترکیه خریده اید به نام شما قادر به افتتاح حساب بانکی در ترکیه خواهید بود.

مراحل سند (تاپو)

شما تنها نیاز به برخی از اسناد و مدارک برای درخواست سند (تاپو) در ترکیه دارید و همچنین به همراه داشتن گذرنامه معتبر الزامی میباشد.  این اسناد را شرکت ما دریک روز کاری آماده خواهدکرد(دوشنبه تا جمعه).

۱- ترجمه رسمی گذرنامه دردفتر اسنادرسمی ترکیه

۲-  تنظیم وکالتنامه رسمی محضری به شرکت مادرصورت نیاز وتمایل خریدار

۳- سه قطعه عکس

۴- ثبت واخذ شماره مالیاتی

امضا سند (تاپو) و احرازمالکیت رسمی

پس از دریافت این مدارک، فروشنده انتقال سند (تاپو)به نام شما را در دفتر ثبت و اسناد رسمی درخواست میکند. با توجه به قانون قبلی خرید ملک برای اتباع غیر ترک برای خرید ملک و اخذ اقامت نیاز به مجوز خرید از وزارت نظامی ترکیه  در ازمیر را داشتند که گرفتن این مجوز۶ هفته طول می انجامید اما حال این قانون توسط دولت ترکیه تغییر یافته است و سند زدن بیش از۳-۶ روز طول نمیکشد و نیازی به داشتن مجوز از وزارت دفاع را ندارید.