اقتصاد ترکیه

اقتصاد ترکیه و رشد ساخت و ساز

 

property market growth in turkey

.ترکیه در حفظ و پیشروی قیمت املاک و مستغلات اروپا در 9 ماه اول 2013 نقش مهمی ایفا کرد
.امروزه این نتیجه گیری در پورتال گزارش ترکیه آمده است

.با توجه به تحقیقات، در سه ماه گذشته سال 2013 نرخ املاک در ترکیه 12.5% رشد کرده و با این حالت پیش بینی میشود که در سال 2014 نرخ ملک 10-15% رشد قیمتی خواهد داشت

ترکیه موقعیت بسیار عالی برای سرمایه گذاری ملکی میباشد.طبق آمارهای گرفته شده ی جهانی رشد اقتصاد مستغلات ترکیه رتبه ی شش را در جهان از آن خود کرده که با این حساب کشور امارات در رتبه ی اول با رشد 28.5 % در سال چین در رتبه ی دوم

با رشد 21.6% درصد در سال و در رتبه ی سوم هنگ کنگ با رشد 16.1% و تایوان در رتبه ی چهارم 15.1%  اندونزی 13.5% و در رتبه ی ششم ترکیه با 12.5% رشد قیمت مواجه است و آخرین کشور در رتبه ی هفتم برزیل با 11.5% رشد قیمت در سال

.مواجه است

.با توجه به آمارنوامبر سال 2012 تا نوامبر 2013 رشد قیمتی 13.5% بوده که بیشترین میزان رشد قیمت مربوط به استانبول که 19.47% و آنتالیا 22.62% را به خود اختصاص داده بودند

.هزینه ی مالکیت در سال اخیر در ترکیه 15% افزایش داشته است

antalya turkey property.گذشته تقریبا 15 درصد افزایش یافته است

.قیمت املاک نوساز در ژانویه سال 2014 با مقایسه در ژانویه ی سال 2013 13.5% رشد قیمت داشته است

.با توجه به مطالعات بانک گارانتی ترکیه تفاوت افزایش نرخی فیما بین سال 2013 و 2014  با رشد قیمتی 0.49% مواجه بوده است

There are no comments yet.

Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *