هزینه های جانبی خرید در تر کیه

Property in Turkey expences

زمانی که شما تصمیم به خرید ملک در ترکیه گرفتید این سوال برای شما پیش خواهد آمد که هزینه های جانبی آن چقدر خواهد بود

در مراحل خرید ملک در ترکیه هزینه های جانبی دیگری نیز وجود دارد

ماهیانه هزینه پرداخت قبوض چه مقدار خواهد بود؟

ما در اینجا هزینه ها را برای شما به صورت لیست مشخص کرده ایم

taxes for property turkey


$هزینه ترجمه و مدارک دفترخانه مربوط به پاسپورت خریدار به زبان ترکی:۱۰۰

$ هزینه صدور سند مالکیت جدید از جانب خریدار: ۹۰

 مالیات ملک در جمهوری ترکیه ۴٪ می باشد. مبلغ سند مالکیت که در شهرداری صادر میشود. معمولا” به طور رسمی ۴۰-۶۰٪کمتر از قیمت واقعی است

$ هزینه مترجم رسمی انگلیسی-ترکی وابسته به اتحادیه مترجمان ترکیه : ۱۰۰

$ هزینه انتقال مالکیت ملک ( که در اداره اراضی پرداخت میشود) : ۲۰۰

 تذکر: هزینه مالیات در ترکیه تنها یک بار زمانی که شما سند مالکیت ملک خود را دریافت میکنید پرداخت میشود*

هزینه ها ی دیگرزمانی که شما سند را تحویل گرفتید پرداخت میشود

 

    : ثبت کنتر آب از طرف مالک

    $ثبت کنتر کاملا جدید ( فقط یکبارپرداخت) : ۲۰۰

     $انتقال مالکیت قبل به مالک جدید (فقط یکبار پرداخت) : ۶۰

:ثبت کنتر برق از طرف مالک

            $ثبت کنتر کاملا جدید ( فقط یکبارپرداخت) : ۲۰۰

                $انتقال مالکیت قبل به مالک جدید (فقط یکبار پرداخت) : ۴۰

  • – پرداخت سالیانه به شهرداری : ۰.۱٪از ارزش ملک شما که درسند مالکیت قید شده

$خط تلفن (ترک تله کُم ): ۱۵

 هزینه موبایل :۰.۰۵$ در دقیقه برای تماس داخلی

 پرداخت سالیانه بیمه مسکن در صورت بروز زلزله ویا هر گونه حوادث طبیعی: ۲$ هر متر مربع

 هزینه ماهیانه همانند نگهبانی , نظافت ساختمان ,آب و برق مشترک که به عنوان شارژ ماهیانه ساختمان محسوب میشود

هزینه شارژ هر ساختمان متفاوت است

: هزینه ماهیانه قبوض

$قیمت هر کیلووات برق : ۰.۲۵

annual taxes for property turkey$قیمت هر متر مربع آب : ۰.۸۵۱