ثبت شرکت

بازگشایی و ثبت شرکت

بازگشایی شرکت در ترکیه با توجه به قوانین این کشور ، برای سرمایه داران خارجی بسیار آسان و مساعد می باشد

وقتی به ترکیه مهاجرت دائم میکنید ، یا قصد شروع کار (بازگشایی شرکت ) در این کشور را دارید،ممکن است سوالاتی در رابطه با مراحل و چگونگی باز کردن شرکت در ترکیه داشته باشید. ما در این مقاله سعی کردیم به مراحل مهم و اساسی برای بازگشایی و ثبت شرکت در ترکیه اشاره کنیم.

انواع شرکتها

شرکت سهامی عام

شرکت مسئولیت محدود

شرکت خاص

شکت زنجیره ای

شرکت تعاونی

شرکت سهامی

شرکت سهامی عام

در این نوع مشارکت سرمایه شرکت تقسیم میشود ومسئولیت و تقبل  سرمایه و پرداخت توسط سهام داران محدود است.بسته به میزان سرمایه و میزان سهم سرمایه گذاران میباشد.حد اقل یک سرمایه گذار (فرد حقیقی یا حقوقی) و حداقل سرمایه ۵۰،۰۰۰ لیر ترکیه الزامی میباشد

شرکت مسئولیت محدود

شرکت با حداقل  یک سرمایه گذار تاسیس شده (فرد حقیقی یا حقوقی) و مسئولیت سرمایه گذار به میزان سرمایه ثبت شده و میزان سهم آن دارد.حداقل سرمایه ۱۰،۰۰۰ لیره میباشد

شرکت خاص

شرکت تاسیس شده جهت اعمال تجاری تحت نام تجاریست.از آنجایی که قدرت و اجازه بعضی از سرمایه گذاران محدود است به سرمایه ثبت شده و پرداخت شده ، برای بعضی از سرمایه گذاران محدودیت وجود ندارد