وام مسکن در ترکیه

وام مسکن در ترکیه

اعتبار از طرف شرکت سازنده و پرداخت اقساط به سازنده

در حال حاضربعضی از شرکتهای سازنده در آنتالیا اعتبار به طور مستقیم به خریداران واحدهای در حال ساخت اعطا مینمایند. تنها یک قرارداد فروش از طرف شرکت ساختمانی نیاز میباشد که در آن تمام جزییات پرداخت نوشته شده است و هیچ مدرک اضافی نیاز نیست وفقط نسخه های قرار داد و هزینه های پرداختی مورد نیاز است. معمولا ۴۰٪  ازمبلغ ملک در زمان عقدقرارداد و ۶۰٪بصورت اقساط ماهیانه به مدت ۵سال تسویه میشود. معمولا درصورتیکه ۶۰٪ باقیمانده در یکسال تسویه شود بهره محاسبه نمیشود. بعداز یکسال بهره طبق نظر سازنده محاسبه میشود که بیش از ۲۰٪ نخواهدبود. درزمانیکه ۵۰٪ کل مبلغ ملک را پرداخت کنید سندملک به نام شما خواهدشد ودرمقابل ضمانتنامه بانکی از شما اخذ میگردد. این قوانین شامل افراد بین سنین ۲۵ تا ۷۰ سال میباشد.

وام مسکن توسط بانک

وام مسکن

وام مسکن عموما از طریق تعدادی از بانکها ازطریق وثیقه ملک خریداری شده شما اعطا میگردد معمولا مبلغ وام حداکثر ۵۰٪ بهای ملک ومدت بازپرداخت آن ۱۰ سال با بهره ۱۰تا ۱۲ درصد میباشد. شرکت ما (ماکسیموس )شما را در این زمینه همراهی خواهد کرد .

دنیز بانک در ترکیه یکی از بانکهای معتبر است که به خارجیان جهت خرید مسکن وام اعطا  مینماید.

 لطفا Deniz  Bank را کلیک کنید